Publications

Prognostic value of serum free light chain ratio at diagnosis in multiple myeloma [REF: MKG370]

Author: Marie-Christine Kyrtsonis, Theodoros P. Vassilakopoulos, Nicoletta Kafasi, Sotirios Sachanas, Tatiana Tzenou, Argiroula Papadogiannis, Zacharoula Galanism Christina Kalpadakis, Maria Dimou, Elias Kyriakou, Maria K. Angelopoulou, Maria N. Dimopoulou, Marina P. Siakantaris, Evangelia M. Dimitriadou, Styliani I. Kokoris, Panayiotis Panayiotidis and Gerassimos A. Pangalis

Journal Reference: British Journal of Haematology 2007; 137:240-243

Order this item >
Back to Publications